سالن صنعتی

سالن صنعتی

ویژگی ها :

  • قابلیت اجراي سریع
  • امکان اجراي طرح هاي ویژه معماري
  • عدم نیاز به دیوار آجري
  • عدم نیاز به سازه فلزي و وال پست
  • استفاده از بتن پیش ساخته در دیوار و سقف وسازه
  • قیمت رقابتی

سالن صنعتی