شرکت خانه های پیش ساخته کی سیستم پارس

سقف

مشخصات و مزایای سقف کی سیستم

دارای تایید فنی از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

-   کاهش قابل توجه وزن ساختمان
-    کاهش زمان اجرای ساختمان
-    ایجاد فضای مناسب جهت لوله گذاری ها و کارهای تاسیساتی و برقی
-    امکان اجرای همزمان سقف های طبقات
-    قابلیت نور پردازی و استفاده های دکوراتیو از فضاهای چین دار سقف
-    سختی و صلبیت مناسب
-    برخورداری از کلیه مزایای روشهای ساختمان سازی پیش ساخته و صنعتی
-     قابلیت تولید انبوه و تولید در محل اجرای پروژه
-     زیبایی
-     مقاوم در برابر آتش سوزی
-     عدم نیاز به شمع بندی و تیر ریزی های میانی و فرعی
-     کاهش چشمگیر هزینه ی اتصالات
-     امکان استفاده از بتن سبک در صورت نیاز

مرکز پشتیبانی

اطلاعات حمل و نقل

دلایل انتخاب ما