شرکت خانه های پیش ساخته کی سیستم پارس

تقدیرنامه ها و تاییدیه ها

لیست برخی مجوز ها و تاییدیه ها و تقدیرنامه های شرکت کی سیستم پارس:
 
-     گواهی ثبت اختراع
-     آزمایش بارگذاری سقف در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مطابقت رفتار آن با ضوابط آیین نامه ای
-     آزمایش بارگذاری دیوار و تاییدیه رفتار آن
-     یکی از سه طرح برتر و دریافت تقدیرنامه ازمسابقات نوآوری در صنعت بتن در سال نوآوری و شکوفایی
-     کسب مقام سوم در مسابقات مسکن موقت قابل حمل در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
-     گواهینامه اشتهاربه خلاقیت و نوآوری
-     گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
-     پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن و تجارت
-     دریافت گواهینامه های ایزو 9001و14001و18001
-     تاییدیه فنی سقف از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها
گواهینامه ها و تاییدیه ها

مرکز پشتیبانی

اطلاعات حمل و نقل

دلایل انتخاب ما